fbpx
A maharadzsa szerelme és a Maharáni visszatér borítók

Fehér-Pál Rita

Új reinkarnációs regényei

Az Ikerlángok-sorozat új kötetei, melyek az Ókori India spirituális beavatásainak kapuját nyitják meg…

Két történet, egy Lélekpár az Időkerék sodrásában

Jóga

JÓGA

Egy kozmikus elv, ami felébreszti a testi és szellemi erőket. Egy maharadzsa, aki a Jóga Útján jár, az Élet Fényét keresi, és India Aranykoráért harcol a vallási ellentétek, intrikák és merényletek viharában. Egy történet, amelyben a Teremtés-Megtartás-Pusztítás hármassága változtat sorsokon és sorsutakon.

IKERLÁNG TANTRA

A Szent Eksztázis forrósága, a Káma Sutra és a tantra összhangja, a szívtudatosság megtapasztalása. A hindu szerelmes istenek üzeneteinek letükrözése egy égben köttetett, de földön megfogant tiltott szerelemben, amit a hatalomra éhes árulók átkokkal, ármányokkal és a fekete mágia eszközeivel próbálnak ellehetetleníteni. Megtörhető-e egy több évszázados átok az Ikerlángok szerelmében?

Ikerláng Tantra
Ayurveda

ayurvéda

A beavatások hét lépcsője. Egy ashram, ahol megváltozik egy élet. Az áramlás művészete, a külső,-és belső megtisztulás gyakorlata. Egy hercegnő spirituális útja a megbocsátás, a hazatalálás, az érzékeken túli észlelés, valamint a tantrikus szerelem felé. Az öt őselem energiája és a három dósha titka…

Ókori Indiai alkímia

A Védák titkos tanításai, belső utazások, soha nem hallott gyógynövények, mérgek, füstölők, álmok, látomások, Istenek és Istennők, mesterek és jógik, szimbólumok és jelképek, amelyek a felejtés évezredes ködfátyla alól újra felszínre törnek, hogy ismét aktiválódjanak…
ÓKORI INDIAI ALKÍMIA​

Két kötet egyben

Ft.

8460

5990

A maharadzsa szerelme

Vajon elég erős-e a szerelem ahhoz, hogy legyőzze a Karma Kerekét?

Valóra válhat-e egy ősi jóslat, az árulások pókhálójában?

Lehetünk-e elég közel egymáshoz akkor is, amikor átkok vernek éket közénk?

Képesek vagyunk-e meghallani a lelkünk hangját, és járni a Jóga Útját akkor is, amikor összeesküvések és kísértések vesznek körül?

Beteljesülhet-e egy tiltott szerelem az indiai istenek kertjében?

mIRŐL SZÓL AZ ELSŐ RÉSZ?

I.e. 317-ben, az Ókori India jógijai a tartományi széttagoltságban, és a belső vallási háborúk kellős közepén próbálják megteremteni az egység és felemelkedés Aranykorát.
A hataloméhes dzsainista császár a Vöröshold éjszakáján magához hívatja Mahabalit, a Jóga Útján járó hindu hadvezért.

A mathurai tartomány katonai vezetője ekkor még nem is sejti, hogy az uralkodó megbízatása átkok, ármányok és árulások sorozatát indítja el életében, melyek sötét árnyként nehezednek majd békét kereső lelkére.
Sorsának útja álmok és látomások üzenetein keresztül fonódik össze egy eltűnt perzsa hercegnő végzetével, ami átszövődik évszázadok titkain. 

 • Misztikus India
 • Beavatások
 • Titkok és rejtélyek
 • Álmok és látomások
 • Átkok, mágiák, háborúk, intrikák
 • Jóga
 • Tantra és Káma Sutra
 • Istenek és Istennők

 Az Ikerlángok-sorozat új könyve, a szerző bestseller regényének következő története!
„A nyolcadik élet…”

…Minden életemben Téged szerettelek… 

A maharáni visszatér

Létezik-e a tudatos álmodás?

Lehetséges, hogy a jelenben hozott döntéseink nem csak a jövőt vetítik elő, hanem átírják a múltat is?

Lehetünk-e elég közel egymáshoz akkor is, amikor átkok vernek éket közénk?

Hogyan köti össze az előző és a mostani életünket az Időkerék?

Hallhatjuk-e lelkünk hangján évezredek üzenetét?

Szerethetünk-e valakit, akivel csupán az álmaink és a látomásaink kötnek össze bennünket?

mIRŐL SZÓL A második RÉSZ?

“Linda, a Los Angeles-i fiatal festőnő sikeres galériát működtet, és látszólag mindene megvan, amire egy XXI. századi modern nő vágyik. Csupán a házassága készül zátonyra futni, különösen azóta, hogy visszatérő álmaiban éjszakáról éjszakára egy ókori indiai maharáni sorsát látja egyre valóságosabban megjelenni. Ezek az álmok mind messzebbre viszik materialista gondolkodású férjétől, miközben egyre közelebb húzzák egy másik férfihoz, akivel viszont még soha nem találkozott, és akivel talán közös lélekemlékek kötik össze, egy időszámításunk előtti előző életben.

Egy New York-i filmrendező, egy Los Angeles-i festőnő, egy ókori indiai maharáni és egy eltűnt maharadzsa sorsának találkozása múltban, jelenben és jövőben.

A Maharadzsa Szerelme című regény reinkarnációs folytatása
Az Ikerlángok-sorozat harmadik kötete!”

/© A szöveg Fehér-Pál Rita “A Maharáni visszatér” című regényének hátoldalán található leírás/

Mert az Idő nem lineáris, hanem koncentrikus körök spirálja…
Mert a találkozásink eleve elrendeltettek egy nagyobb cél érdekében…
Mert az előző életeink ITT és MOST zajlanak, a mostani döntéseink pedig módosítják a Sorskerék forgását…

 • Sorsfordító regény
 • Reinkarnációs utazás
 • Életfeladataink üzenete a lélekpárok szerelmén keresztül

A maharadzsa szerelme 1. rész

Ft.

3990

Két kötet egyben

Ft.

8460

5990

A maharani visszatér 2. rész

Ft.

3490

Karakterbemutató

Az elveszett perzsa hercegnő

Perzsia Nagy Sándor halála után darabjaira esik. Már csak néhány kiskirályság őrzi az egykori birodalom emlékét, közülük egy Taxília, az évszázados békés állapotot megtartó városállam, aminek ragyogó fényét ősi átok árnyékolja be. Egy boszorkány szerelemből és bosszúból szőtt sötét mágiája, ami rejtélyes módon írja bele magát Nasserine-nek, a perzsa hercegnőnek a sorsába. Látomások sora vetíti elő jövőjét, ami fényűzésből pusztulásba, elveszettségből megérkezésbe vezeti Perzsiától Indiáig, egy hindu ashramon keresztül pedig a győlöletből a szerelemben való kiteljesedésig.

A hindu kormányzó

I.e. 317-ben Mathura a karizmatikus, ám alázatos hindu kormányzó, Mahabali irányítása alatt éli virágkorát. A Vöröshold éjszakája azonban megváltoztat mindent, hiszen India dzsainista császára kész bármit megtenni, hogy leszámoljon a hindu vezetőkkel. Mahabali olyan parancsot kap, ami romba dönti először egy szomszédos városállam békéjét, majd megkérdőjelezi saját útját, amin jógija tanításai szerint jár gyermekkora óta. Végül meg kell értenie, hogy az egyensúly elve túlmutat mindazon, amit itt a Földön láthatunk. Rá kell jönnie, hogy élete eleve elrendeltetett, és egy nagyobb cél, egy ősi jóslat érdekében talán mindenről le kell mondania.

A sötét jógi

Az Ókori India tartományi és vallási széttagoltságában Mandihar, a hindu jógi, aki a főváros dzsainista tisztogatásai elől menekül északra, aljas tervet sző a maharadzsa palotájában. Bár a jógik szent köntösét viseli, tekintete a sötét erőket tükrözi vissza, személyéről pedig senki nem tudja eldönteni, hogy kicsoda is valójában. Ő az, aki céljainak mindent alárendel, és nem retten vissza a fekete mágia eszközeitől sem.

A maharadzsa felesége

Férje és fia, a herceg előmenetelében valójában saját vágyai megvalósulását látja, hiszen egyetlen célja, hogy India első asszonyává, korának leghatalmasabb maharánijává váljon. Ezért az álomért képes meghasonlani önmaga előtt, és a háremhölgyek életére tör. Aljas intrikáival mindent elkövet, hogy a maharadzsa igaz szerelme soha ne teljesedhessen be. Árulásai több sorsot fordítanak meg, amibe egy egész birodalom jövője remeg bele.

Vélemények

TI ÍRTÁTOK az Ikerlángok-sorozatról

A maharadzsa szerelme 1. rész

Ft.

3990

Két kötet egyben

Ft.

8460

5990

A maharani visszatér 2. rész

Ft.

3490