fbpx
923X1381 (1) (1)

Fehér-Pál Rita

Új beavató könyve

JELES NAPOK ÉS ÜNNEPEK SPIRITUÁLIS KÓDJAI, 2023-ES KÜLÖN MELLÉKLETTEL!
Egy könyv, amelyben a jeles napok és ünnepek lélekkódjai, spirituális szimbólumrendszere, szám-mágiai üzenetei és csillagtitkai is megtalálhatók, olyan módon, ahogy eddig még sehol nem olvastad.
Öröknaptár

öröknaptár

Egy olyan, akár mindig Nálad lévő, soha el nem évülő beavatókönyv mely segít az adott nap szellemiségét megélni és lehetőséget ad az ünnepek és jeles napok egyedi energiaáramlásába való bekapcsolódáshoz.
365 nap szakrális értelmezése egyedi szimbólumkódokkal és ősi jelképrendszerrel.

Numerológia és asztrozófia

A spirituális számpiramis és ősi csillagbölcselet a szakrális évkör szempontjából együtt, egységben értelmezhető. 
Hogyan hatnak a numerológiai kódok és csillagmátrixok az ünnepek energiájára? Hogyan élhető mindez tudatosan?

Asztrozófia és numerológia
Beavatás

Beavatás

Egy mára már csaknem elfeledett szokásrend, mely kapukat nyit égi és földi, anyagi és asztrális, hétköznapi és patetikus, halandó és halhatatlan között.
Ezek az univerzális átjárók hónapról hónapra, hétről hétre tárulnak fel az Olvasó előtt egy végtelen körforgást leíró hagyományrendszerben.

Hétköznapi rítusok

A könyv útmutatóként szolgál a ceremonális mágia alapjaihoz.Több mint 50, az ünnep sajátosságaira épülő, egyedi módon kidolgozott rituálésorozat, mely az év során megtisztítja környezeted, belső harmóniát, kiegyensúlyozott érzelmi és mentális állapotot, valamint valós, fokuszált teremtőerőt ad. Így az ünnep üzenetei, rezgései nem csak elméleti síkon, hanem gyakorlati, tudatos teremtésen keresztül is megélhetővé válnak.

Rítusok
SZAKRális évkör

300 oldal, 12 hónap, 42 ünnep, 54 ceremonális rituálé, 7 Boldogasszony-misztérium

Esztendőkörös változásrend

Magyar szentek, Árpád-házi királyok és királylányok szellemisége, Jézus és Mária Magdaléna titkai

Ősi szakrális szerelemvallásunk gyakorlása a mai világban, a magyar néplélektan és szokáshagyomány, az univerzális szimbolika, spirituális geometria, szám,- és csillagmátrixok útján.

2023 -as csillagüzenetek és Szám-misztikai kódok

13 Szerelem-Ünnep részletes képes leírása

Asztrozófia és szám-mátrix elemzések

Tudatos kérdésfeltevések hogy a belső munka még könnyebb legyen

 

SZIMBÓLUMOK ÉS ŐSI TITKOK NYOMÁBAN

Esztendőkörös változásrend

Ez a könyv nem a mai modern világunk materialista ünnepi felfogásrendszerét jeleniti meg, hanem  betekintést enged az e napok mögött húzódó, mély szakrális eseményláncolatba, és egy már-már elfeledett szimbólumvilágba.  Használható spirituális időtengelyek kijelölőjeként is. Olyan – részben közismert, részben soha nem hallott – világoszlopok jelennek meg benne, melyek egy teljes évkörön keresztülívelő utazásra hívják az útkereső Olvasót. Egy folyamatosan mozgó, soha véget nem érő, Térben és Időben ismétlődő, mégis minden évben más-más aspektusában újabb és újabb lélekkódokat felszínre hozó öröknaptár. Az esztendőkör állandó és mégis változó áramlásban kíséri sorsunkat, és ha ehhez a mágikus világhoz tudatosan kapcsolódunk, a mindennapok új színt, új minőséget, egy magasabb aspektusból való megélést tükröznek bele az életünkbe.

Égi üzenetek és bolygóegyüttállások

Minden ünnep és jeles nap magában rejti annak a napnak a csillagkódját, amelyen a neki nevet adó lélek – istenek, szentek, királyok, természeti elementálok – emlékeseménye zajlott és zajlik az ITT és MOST terében is. Ezért fontos, hogy a szakrális évkört teljes egészében, így spirituális szimbólumkódrendszerben, néplélektanilag, numerológiailag, asztrozófiailag is lássuk és vizsgáljuk, s az Olvasó egyéni mikrokozmosza szerinti bioritmushoz igazodó, adott naphoz köthető meditációkkal, otthon is végezhető rítusokkal kiegészítve éljük meg az ünnep misztikumát.
Ha az ünnepeket nem csupán a történetiségükön és szokásrendjükön keresztül, hanem a bolygóegyüttállások, Holdfázisok, Nap, – és csillagképek helyzete szerint is vizsgáljuk, a jeles napokat egy kiterjedtebb energiaháló tudatosításával élhetjük meg.

Teremtő rituálék

Ezen szertartások segítségével az ünnepek energiateréből  a nap egyedi szimbólikáját és jelképrendszerét füzzük bele az életünkbe, egyfelől emelve saját magunk és környezetünk rezgészintjét, másfelől kapcsolódva az adott napot megszemélyesítő alak ( szentek, királyok, királynők, Boldogasszony-ünnepkör) szellemiségéhez.
 A ceremonális mágia egy külső-belső rituálé, otthon is végezhető meditációs,- és figyelemgyakorlatokkal, melyek amellett, hogy segítenek céljaink megteremtésében, megtanítanak az alap mágikus eszközeink ( gyertya,füstölő, ékszerek, ruhák, virágok, gyógyfüvek ) magasabb szintü használatára is. Ezek a rítusok a könyvben a hónapokhoz és az egyes jeles napokhoz külön-külön kerültek leírásra, s mély lélekmunkára szólítanak, mivel általuk a belső jelenlét-fókusz állapotát emeljük, és tudatosan is kapcsolódunk az ünnep energiahologramjához.

csillagpiramis és szám-mátrix

A kiadványban megtalálod 2023-nak, a Mars-bolygó 7-es gyógyító évének összes szerelem-tudatosság ünnepére vonatkozó csillagüzeneteit és numerológiai kódjainak titkait, ünnepenként személyre szóló kérdésfeltevésekkel, meditációs útmutatásokkal. 
 

A szerző és a kiadó

Az írás már gyermekkorom óta fontos része volt az életemnek. Mindennapjaimat az álom és valóság határán fogant történetek sokaságában éltem. Úgy is mondhatnánk, hogy valamilyen különleges hetedik érzék segítségével mindig is tudtam, hogy a világunk sokkal több, mint amennyit látunk belőle. Éppen ezért vonzott annyira a minket körülvevő valóság szélesebb spektrumú megismerése.

Később, a kamaszkori útkeresés során a spiritualitásban találtam válaszokat a szívem mélyén megjelenő képek és karakterek eredetére.
Tanulmányaimat humán szakon folytattam, és őszinte hálával gondolok az irodalom tanárnőmre, aki felébresztette bennem az írás iránti szerelmet. Ő mutatta meg, hogy valójában mit jelent a sorokon túl lélektől lélekig szólni.

Egy tizenöt éven át tartó tanulási folyamatot követően – melyben anyává váltam, megéltem házasságot, majd válást és újra házasodást is -, 2014-ben értem révbe, abban a rengeteg kérdést és akadályt legyőző szerelemben, mely az addig látott történeteimnek végül értelmet adott.
2015-ben jelent meg az első könyvem, a Csillag-Szemek című spirituális meseregény, mely elindította írónői pályafutásom.
Azóta cikkeimet és írásaimat már több százezer Olvasó követi figyelemmel, a HarmoNet oldalának szakértői között, valamint saját weboldalaimon is.

2016-ban éppen ezért a férjemmel úgy döntöttünk, hogy valóra váltjuk a legnagyobb álmunkat, hogy a bennünk rejlő történetek sokasága formát ölthessen, majd eljuthasson minél többekhez.
Az Elképzelt Életek Kiadó az a látomás volt, amely egyértelműen kirajzolta az utunkat.

A szerelmet, mint energiát többféleképpen éljük meg házasságunkban és három gyermekünket nevelve, valamint alkotói munkásságunk során.
Tökéletes harmóniában tudunk együtt dolgozni, hiszen írónőként hatalmas segítség számomra, hogy Tamás a munkámat megtámasztja a marketing,- logisztikai,- terjesztési,- és kreatív eszközökkel, hogy könyveim a közös kiadónk által kézzelfogható valóságukban megszülethessenek.

Könyveimben valós önismereti utazásként írom le a spirituális misztikumot, az egyéni útkeresés lépcsőfokait, és azokat a sorskérdéseket, melyekkel a ma emberének a mindennapok forgatagában szembe kell néznie.
Regényeim főhősei és szereplői a lelkem egy-egy darabjai, akiknek a szemén keresztül az Olvasóim önmagukra ismerhetnek, és akiknek a sorsával azonosulhatnak.
Az Ő történetük és karakterfejlődésük fogja majd láthatatlanul az Olvasó kezét azon az Úton haladva, melyen keresztül a könyvek sorain átszűrődő válaszokat kaphat saját belső kérdéseire, vagy ráismerhet aktuális élethelyzetének üzeneteire.
Mindannyiunk életében vannak rendeltetésszerű találkozások, sorsfordító pillanatok, érthetetlennek látszó történések, véletlennek tűnő egybeesések, valamint mindannyiunknak szembe kell néznünk olykor a fájdalommal, a magánnyal, az elvesztés reménytelenségével.
Ezeknek az életutaknak a sokaságát – melyek hol valós, hol elképzelt életek -, jelenítem meg írásaimban, soha el nem felejtve, hogy mindennek a történés-sorozatnak a feloldása és végső igazsága a szerelem misztériumában és halhatatlanságában rejlik.

Annak a szerelemnek, amely a saját sorsutam alapja is, és amelynek több korban és több kultúrában más-más minőségét ábrázolom a könyveimben.
Ez az az őserő, ami mindent áthat, és amit a különböző korok, kultúrák és vallások eltérő névvel illetnek, mégis ugyanannak az egységnek a lényegét értik alatta.

Tamással ráismertünk a Yotengrit ősi magyar szerelemvallása és a Taoizmus közötti párhuzamra, arra, hogy a Yin és a Yang ereje hogyan hatja át a környezetünket, és hogyan áramoltatható ez az egymást kiegészítő és egymásban megnyilvánuló energia a nő és a férfi kapcsolatában.
Ezt láthatjuk megnyilvánulni az Ószövetségben Ádám és Éva, a hinduknál Síva és Párvati, az Óegyiptomi Birodalomban Ízisz és Ozirisz, az iszlámban Mohamed és Hatidzse, a rómaiaknál Jupiter és Juno, a suméroknál Innana és Tammuz gyönyörű szerelmében, melyet a ma nyugati embere Ikerláng Szerelemnek nevezett el, és melyet a kvantumfizika tudománya az ikerfotonok teret és időt átívelő, soha meg nem szakadó összeköttetésével bizonyított be.

Az Ikerlángok „Minden életemben Téged szerettelek” című regényem megmutatja e kapcsolódás korokon és kultúrákon átívelő teljességét, ugyanakkor számos más bennem rejlő történet és jövőbeli könyv elindítója is volt, melyekben összeér szerelem, megpróbáltatás, sors, szinkronicitás, útkeresés és lélekfejlődés.
Őszintén hálás vagyok a férjemnek az inspirációért, a folyamatos támogatásért, és a könyvben megjelenő reinkarnációs történeti szálak összefűzésében való segítségért.
Ez a könyvem számomra is hatalmas meglepetés volt az írásban való kiteljesedés megtalálásának útján. Mára már több ezren olvassák Magyarországon és külföldön is, és ez igazi ajándék a számomra.
A pozitív visszajelzések pedig arra sarkalltak, hogy folytassam az írást, így Olvasóim már kezükbe vehetik az Ikerlángok-sorozat második és harmadik kötetét is, melyek az ókori indiai beavatóregények formájában  ugyanannak a Lélekpárnak más-más idősíkon és kultúrában való leszületését és küldetését mutatják be. Természetesen a történet itt nem ér véget, hisz a párhuzamos dimenziók és egymás mellett futó életvonalak újabb és újabb sorsláncolatokat indítanak el az Ikerlángok útján. Ezek a sorsláncok adják a következő, részben elképzelt, részben valós életeket feldolgozó könyveim alapjait.

Az írás a spirituális szépség és művészet kifejezője számomra, melynek segítségével Olvasóimat is szeretném beavatni abba a világba, ahol a láthatatlan láthatóvá, az álom pedig valósággá válik.

Szeretettel,
Fehér-Pál Rita