fbpx
Névtelen terv (2)

Fehér-Pál Rita

Ikerlángok reinkarnációs sorozat

Egy halhatatlan szerelem, 13 életen és párhuzamos dimenziókon keresztül…

Öt kötet, egy Lélekpár utazása a szakrális egyesülés felé

treeof

emlékezés

Egy kozmikus elv, ami felébreszti az összekapcsolódás lélekemlékét. Történelmi korok, szerelmek, sorsok, tragédiák valósággá vált álmok és látomások.

IKERLÁNG TANTRA

A Szent Eksztázis forrósága, a Káma Sutra és a tantra összhangja, a szívtudatosság megtapasztalása. Égben köttetett, de földön megfogant tiltott szerelmek, amiket a hatalomra éhes árulók átkokkal, ármányokkal és a fekete mágia eszközeivel próbálnak ellehetetleníteni. Megtörhető-e egy több évszázados átok az Ikerlángok szerelmében?

8132599-FQNFLZZX-7
2d

misztikum

Beavatások  az őseredet egység misztériumába, melyben a Kezdet és a Vég összeér, és lelkünk titkos kódjai elevenné válhatnak újra az egyesülés, és az egymásban való hazatalálás megtapasztalásában. Sorsok, ahol a Tér és az Idő kapcsolódásából születik az Anyag, a lélekpárok szakadásából a Férfi és a Nő. Ahol összekapcsolódik a mágia, az alkímia és a fizikai formák világa….

13 élet ∞ 13 kor
13 sors

Anami és Tanaris szerelmes utazása a történelmi korok évszázadain keresztül, melyekben a kettőjük közötti összekapcsolódás az egyetlen olyan erő, ami képes legyőzni egy kétezer éves, 13 élet reinkarnációs spirálján átnyúló karmikus sorsmissziót.

egy1

Ajándék 1. - nyomtatott regény

Ft.

4490

Ajándék 2. - Pdf Könyv

Ft.

9990

Ajándék 3. - Pdf könyv

Ft.

4990

Öt kötet egyben

Ft.

26500

15990

egy lélekpár évezredeken átívelő, fényjelekkel karcolt története


Anami és Tanaris öntudatra ébredve, lemúriai egységállapotukat elveszítve, fizikai testet öltenek, hogy hol a mágia, hol a háborúk, máskor a gépiesen rideg korok által létrehozott karmikus örvényeken keresztül sodródva végül visszataláljanak egymáshoz. 

Ezek a történetek olyan lélekkódokat rejtenek, amelyek kulcsokat adnak az Olvasó kezébe, és hol direkt, hol indirekt módon indítanak el a fizikai életben, a szerelem tudatos megélésében is megtapasztalható változásokat.

  • Reinkarnációs utazás
  • Örző rendek – Pálosok, Templomosok és a Szent Grál
  • Fekete mágia, háborúk, intrikák, boszorkányság
  • Ikerláng küldetés és az égi vérvonal
  • Ősi civilizációk – Atlantisz, Egyiptom, India, Inka Birodalom 
  • 13 történelmi kor és a létköz találkozása
  • Egy halhatatlan szerelem története
  • Szeparáció az ok-okozat spiráljában
  • Életek és Sorsok a Karma és az Idő Kerekének örvénylésében

Ajándék 1. - nyomtatott regény

Ft.

4490

Ajándék 2. - Pdf Könyv

Ft.

9990

Ajándék 3. - Pdf könyv

Ft.

4990

Öt kötet egyben

Ft.

26500

15990

Vélemények

TI ÍRTÁTOK az Ikerlángok-sorozatról

A szerző és a kiadó

Az írás már gyermekkorom óta fontos része volt az életemnek. Mindennapjaimat az álom és valóság határán fogant történetek sokaságában éltem. Úgy is mondhatnánk, hogy valamilyen különleges hetedik érzék segítségével mindig is tudtam, hogy a világunk sokkal több, mint amennyit látunk belőle. Éppen ezért vonzott annyira a minket körülvevő valóság szélesebb spektrumú megismerése.

Később, a kamaszkori útkeresés során a spiritualitásban találtam válaszokat a szívem mélyén megjelenő képek és karakterek eredetére.
Tanulmányaimat humán szakon folytattam, és őszinte hálával gondolok az irodalom tanárnőmre, aki felébresztette bennem az írás iránti szerelmet. Ő mutatta meg, hogy valójában mit jelent a sorokon túl lélektől lélekig szólni.

Egy tizenöt éven át tartó tanulási folyamatot követően – melyben anyává váltam, megéltem házasságot, majd válást és újra házasodást is -, 2014-ben értem révbe, abban a rengeteg kérdést és akadályt legyőző szerelemben, mely az addig látott történeteimnek végül értelmet adott.
2015-ben jelent meg az első könyvem, a Csillag-Szemek című spirituális meseregény, mely elindította írónői pályafutásom.
Azóta cikkeimet és írásaimat már több százezer Olvasó követi figyelemmel, a HarmoNet oldalának szakértői között, valamint saját weboldalaimon is.

2016-ban éppen ezért a férjemmel úgy döntöttünk, hogy valóra váltjuk a legnagyobb álmunkat, hogy a bennünk rejlő történetek sokasága formát ölthessen, majd eljuthasson minél többekhez.
Az Elképzelt Életek Kiadó az a látomás volt, amely egyértelműen kirajzolta az utunkat.

A szerelmet, mint energiát többféleképpen éljük meg házasságunkban és három gyermekünket nevelve, valamint alkotói munkásságunk során.
Tökéletes harmóniában tudunk együtt dolgozni, hiszen írónőként hatalmas segítség számomra, hogy Tamás a munkámat megtámasztja a marketing,- logisztikai,- terjesztési,- és kreatív eszközökkel, hogy könyveim a közös kiadónk által kézzelfogható valóságukban megszülethessenek.

Könyveimben valós önismereti utazásként írom le a spirituális misztikumot, az egyéni útkeresés lépcsőfokait, és azokat a sorskérdéseket, melyekkel a ma emberének a mindennapok forgatagában szembe kell néznie.
Regényeim főhősei és szereplői a lelkem egy-egy darabjai, akiknek a szemén keresztül az Olvasóim önmagukra ismerhetnek, és akiknek a sorsával azonosulhatnak.
Az Ő történetük és karakterfejlődésük fogja majd láthatatlanul az Olvasó kezét azon az Úton haladva, melyen keresztül a könyvek sorain átszűrődő válaszokat kaphat saját belső kérdéseire, vagy ráismerhet aktuális élethelyzetének üzeneteire.
Mindannyiunk életében vannak rendeltetésszerű találkozások, sorsfordító pillanatok, érthetetlennek látszó történések, véletlennek tűnő egybeesések, valamint mindannyiunknak szembe kell néznünk olykor a fájdalommal, a magánnyal, az elvesztés reménytelenségével.
Ezeknek az életutaknak a sokaságát – melyek hol valós, hol elképzelt életek -, jelenítem meg írásaimban, soha el nem felejtve, hogy mindennek a történés-sorozatnak a feloldása és végső igazsága a szerelem misztériumában és halhatatlanságában rejlik.

Annak a szerelemnek, amely a saját sorsutam alapja is, és amelynek több korban és több kultúrában más-más minőségét ábrázolom a könyveimben.
Ez az az őserő, ami mindent áthat, és amit a különböző korok, kultúrák és vallások eltérő névvel illetnek, mégis ugyanannak az egységnek a lényegét értik alatta.

Tamással ráismertünk a Yotengrit ősi magyar szerelemvallása és a Taoizmus közötti párhuzamra, arra, hogy a Yin és a Yang ereje hogyan hatja át a környezetünket, és hogyan áramoltatható ez az egymást kiegészítő és egymásban megnyilvánuló energia a nő és a férfi kapcsolatában.
Ezt láthatjuk megnyilvánulni az Ószövetségben Ádám és Éva, a hinduknál Síva és Párvati, az Óegyiptomi Birodalomban Ízisz és Ozirisz, az iszlámban Mohamed és Hatidzse, a rómaiaknál Jupiter és Juno, a suméroknál Innana és Tammuz gyönyörű szerelmében, melyet a ma nyugati embere Ikerláng Szerelemnek nevezett el, és melyet a kvantumfizika tudománya az ikerfotonok teret és időt átívelő, soha meg nem szakadó összeköttetésével bizonyított be.

Az Ikerlángok „Minden életemben Téged szerettelek” című regényem megmutatja e kapcsolódás korokon és kultúrákon átívelő teljességét, ugyanakkor számos más bennem rejlő történet és jövőbeli könyv elindítója is volt, melyekben összeér szerelem, megpróbáltatás, sors, szinkronicitás, útkeresés és lélekfejlődés.
Őszintén hálás vagyok a férjemnek az inspirációért, a folyamatos támogatásért, és a könyvben megjelenő reinkarnációs történeti szálak összefűzésében való segítségért.
Ez a könyvem számomra is hatalmas meglepetés volt az írásban való kiteljesedés megtalálásának útján. Mára már több ezren olvassák Magyarországon és külföldön is, és ez igazi ajándék a számomra.
A pozitív visszajelzések pedig arra sarkalltak, hogy folytassam az írást, így Olvasóim már kezükbe vehetik az Ikerlángok-sorozat második és harmadik kötetét is, melyek az ókori indiai beavatóregények formájában  ugyanannak a Lélekpárnak más-más idősíkon és kultúrában való leszületését és küldetését mutatják be. Természetesen a történet itt nem ér véget, hisz a párhuzamos dimenziók és egymás mellett futó életvonalak újabb és újabb sorsláncolatokat indítanak el az Ikerlángok útján. Ezek a sorsláncok adják a következő, részben elképzelt, részben valós életeket feldolgozó könyveim alapjait.

Az írás a spirituális szépség és művészet kifejezője számomra, melynek segítségével Olvasóimat is szeretném beavatni abba a világba, ahol a láthatatlan láthatóvá, az álom pedig valósággá válik.

Szeretettel,
Fehér-Pál Rita

Ajándék 1. - nyomtatott regény

Ft.

4490

Ajándék 2. - Pdf Könyv

Ft.

9990

Ajándék 3. - Pdf könyv

Ft.

4990

Öt kötet egyben

Ft.

26500

15990