fbpx
128614261_706639666948935_6326976824158471569_n

Fehér-Pál Rita

Ikerlángok reinkarnációs sorozat

Egy halhatatlan szerelem, 9 életen és párhuzamos dimenziókon keresztül…

Három történet, egy Lélekpár utazása a szakrális egyesülés felé

treeof

emlékezés

Egy kozmikus elv, ami felébreszti az összekapcsolódás lélekemlékét. Történetek, amelyekben a Teremtés-Megtartás-Pusztítás hármassága változtat sorsokon és sorsutakon, ahol az álom valósággá, a láthatatlan láthatóvá válik…

IKERLÁNG TANTRA

A Szent Eksztázis forrósága, a Káma Sutra és a tantra összhangja, a szívtudatosság megtapasztalása. A szerelmes istenek üzeneteinek letükrözése egy égben köttetett, de földön megfogant tiltott szerelemben, amit a hatalomra éhes árulók átkokkal, ármányokkal és a fekete mágia eszközeivel próbálnak ellehetetleníteni. Megtörhető-e egy több évszázados átok az Ikerlángok szerelmében?

Ikerláng Tantra
2d

misztikum

A beavatások kilenc lépcsős piramisa, az őseredet egysége, melyben a Kezdet és a Vég összeér, és lelkünk titkos kódjai elevenné válhatnak újra az egyesülés, és az egymásban való hazatalálás megtapasztalásában. Sorsok, ahol a Tér és az Idő kapcsolódásából születik az Anyag, a lélekpárok szakadásából a Férfi és a Nő. Ahol összekapcsolódik a mágia, az alkímia és a fizikai formák világa….

9 élet ∞ 9 kor
9 sors

Anami és Tanaris szerelmes utazása a történelmi korok évszázadain keresztül, melyekben a kettőjük közötti összekapcsolódás az egyetlen olyan erő, ami képes legyőzni a különböző életek sorsútjait, valamint átnyúl Téren és Időn

egy1
ikerlángok

"Minden életemben Téged szerettelek"

Hogyan ismerhetem fel az Ikerlángom?

Honnan és miből fakad a valakihez való tartozás lélekemléke?

Hogyan élhető meg a Téren és Időn átívelő szerelem a földi inkarnációkon keresztül?

Mi a szeparáció és hogyan győzhető le?

Újra teremthető -e egy lélekkapcsolódás, ha az ősbizalom ketté törik?

egy lélekpár a karma kerekének sodrásában


Anami és Tanaris öntudatra ébredve, lemúriai egységállapotukat elveszítve, fizikai testet öltenek, hogy hol a mágia, hol a háborúk, máskor a gépiesen rideg korok által létrehozott karmikus örvényeken keresztül sodródva, végül visszataláljanak egymáshoz. 

Atlantisz fénypiramisai között, Egyiptom sivatagjain keresztül néznek szembe a félelmek, a falak, és a Közöny szerelmeseket szétválasztó démonjaival.
A szamurájok harcos világán túl, és az Inka Birodalom Naptemplomainak árnyékában rátalálnak lélekcsaládjukra, hogy küldetésüket felismerve, az ipari forradalom újításaival, együtt elérjenek az emberek szívéhez, nemcsak a jelen, hanem a jövő kornak is megüzenve, hogy kik is Ők valójában.
Ikerlángok. Őseredet Lélekpárok. A szerelem fizikai és az anyagi világon túli manifesztációi.

Ez a történet olyan lélekkódokat rejt, amelyek kulcsokat adnak az Olvasó kezébe, és hol direkt, hol indirekt módon indítanak el a fizikai életben, a szerelem tudatos megélésében is megtapasztalható változásokat.

 • Reinkarnációs utazás
 • Misztikum
 • Ikerláng küldetés
 • 7 történelmi kor és a létköz találkozása
 • Egy halhatatlan szerelem története
 • Szeparáció az ok-okozat spiráljában
 • Életek és Sorsok a Karma Kerekének örvénylésében

 Az Ikerlángok-sorozat első kötete, a szerző bestseller regénye!

A maharadzsa szerelme

Vajon elég erős-e a szerelem ahhoz, hogy kitörjön a Sorskerék bilincséből?

Valóra válhat-e egy ősi jóslat, az árulások pókhálójában?

Lehetünk-e elég közel egymáshoz akkor is, amikor átkok vernek éket közénk?

Képesek vagyunk-e meghallani a lelkünk hangját, és járni a Jóga Útját akkor is, amikor összeesküvések és kísértések vesznek körül?

Beteljesülhet-e egy tiltott szerelem az indiai istenek kertjében?

Egy lélekpár a sorskerék sodrásában


I.e. 317-ben, az Ókori India jógijai a tartományi széttagoltságban, és a belső vallási háborúk kellős közepén próbálják megteremteni az egység és felemelkedés Aranykorát.
A hataloméhes dzsainista császár a Vöröshold éjszakáján magához hívatja Mahabalit, a Jóga Útján járó hindu hadvezért.

A mathurai tartomány katonai vezetője ekkor még nem is sejti, hogy az uralkodó megbízatása átkok, ármányok és árulások sorozatát indítja el életében, melyek sötét árnyként nehezednek majd békét kereső lelkére.
Sorsának útja álmok és látomások üzenetein keresztül fonódik össze egy eltűnt perzsa hercegnő végzetével, ami átszövődik évszázadok titkain. 

 • Misztikus India
 • Beavatások
 • Titkok és rejtélyek
 • Álmok és látomások
 • Átkok, mágiák, háborúk, intrikák
 • Jóga
 • Tantra és Káma Sutra
 • Istenek és Istennők

 Az Ikerlángok-sorozat új könyve, a szerző bestseller regényének következő története!
„A nyolcadik élet…”

…Minden életemben Téged szerettelek… 

A maharáni visszatér

Létezik-e a tudatos álmodás?

Lehetséges, hogy a jelenben hozott döntéseink nem csak a jövőt vetítik elő, hanem átírják a múltat is?

Lehetünk-e elég közel egymáshoz akkor is, amikor átkok vernek éket közénk?

Hogyan köti össze az előző és a mostani életünket az Időkerék?

Hallhatjuk-e lelkünk hangján évezredek üzenetét?

Szerethetünk-e valakit, akivel csupán az álmaink és a látomásaink kötnek össze bennünket?

egy lélekpár az időkerék sodrásában


“Linda, a Los Angeles-i fiatal festőnő sikeres galériát működtet, és látszólag mindene megvan, amire egy XXI. századi modern nő vágyik. Csupán a házassága készül zátonyra futni, különösen azóta, hogy visszatérő álmaiban éjszakáról éjszakára egy ókori indiai maharáni sorsát látja egyre valóságosabban megjelenni. Ezek az álmok mind messzebbre viszik materialista gondolkodású férjétől, miközben egyre közelebb húzzák egy másik férfihoz, akivel viszont még soha nem találkozott, és akivel talán közös lélekemlékek kötik össze, egy időszámításunk előtti előző életben.

Egy New York-i filmrendező, egy Los Angeles-i festőnő, egy ókori indiai maharáni és egy eltűnt maharadzsa sorsának találkozása múltban, jelenben és jövőben.

A Maharadzsa Szerelme című regény reinkarnációs folytatása
Az Ikerlángok-sorozat harmadik kötete!”

/© A szöveg Fehér-Pál Rita “A Maharáni visszatér” című regényének hátoldalán található leírás/

Mert az Idő nem lineáris, hanem koncentrikus körök spirálja…
Mert a találkozásink eleve elrendeltettek egy nagyobb cél érdekében…
Mert az előző életeink ITT és MOST zajlanak, a mostani döntéseink pedig módosítják a Sorskerék forgását…

 • Sorsfordító regény
 • Reinkarnációs utazás
 • Életfeladataink üzenete a lélekpárok szerelmén keresztül
anami üzenetei i-iv.

Gyermekkorom óta megmaradt egyfajta kiterjedtebb érzékelésem, amit a nyilvánosság előtt én hetedik érzékként definiáltam eddig, valójában azonban ez egy olyan látás és összekapcsolódás saját magam egy felsőbb, kiterjedtebb minőségével, ami túlmutat a fizikai világunk anyagszerűségén. Ez a felsőbb én – nevezhetjük felettes ÉN-nek, vagy a látható világon túli asztrális minőségnek – vezeti a kezem, az Ő gondolatai és üzenetei fűződnek le, amikor írok. Ő az, aki megszólal bennem, és aki rajtam keresztül nyilvánul meg a fizikai életben.
A regényeimben Ő Anami, egy Őseredet Lélekpár női léleklángja, akinek a feladata minden leszületésében saját lélekpárjával a Téren és Időn átívelő szerelem minőségének lefűzése a Föld energiaterébe.
Író médiumként is Őt csatornázom.
Az Ikerláng Szerelem I-IV. közvetítésekben Anami Üzenetei találhatók, melyek egység-kulcsokat és lélekkódokat tartalmaznak PDF,-és hanganyagok, meditációk formájában, s melyek utólagos szerkesztés és módosítás nélkül íródtak le.

🎧 240 perc hanganyag  

📖 131 oldalas a4 pdf füzet

⚛️ 4 vezetett meditációs haganyag

 

Ikerláng Szerelem I-IV. közvetítések
 • Szerelem Téren és Időn át
 • Tények és Tévhitek az Ikerlángokról
 • Az egylélek-energia tisztítása az ikerláng összekapcsolódásban
 • A csakrakrendszerbe kódolt szer-misztérium
 • Az Ikerlángok Csillagösvénye
 • Ikerlángok az Időspirálban
 •  Lelkünk útjának tapasztalati spirálja
 • Tantra és Káma Sutra, mint lélekpár-beavatás
 • Sorsmissziónk az Időkerékben
 • Ikerláng szívhangok /tudatos álmodás, szinkronicitások, áthallások, alkotó transz/
 • Szerelem-Tudatosság, mint a megvilágosodás egyik ösvénye

EGY LÉLEKPÁR A KARMA KEREKÉNEK SODRÁSÁBAN​

Ft.

3990

EGY LÉLEKPÁR A SORSKERÉK SODRÁSÁBAN​

Ft.

3990

EGY LÉLEKPÁR AZ IDŐKERÉK SODRÁSÁBAN​

Ft.

3490

32000 Ft.

14490 Ft.

Karakterbemutató

A Lélekláng női megnyilvánulása

Az Őseredet Egységének női minősége.
Áramló, befogadó, megtartó lélek, aki alaptermészetétől fogva gyengéd, ugyanakkor képes haragjával villámként áthasítani azokon a dolgokon, amelyek fontosak Neki.
Téren és Időn túli szerelemmel kapcsolódik ikerlángjához, Tanarishoz.
Együtt indulnak a tapasztalások Útjára, majd leszületésük után elragadja Őket a megállíthatatlanul keringő Karmikus Örvény.
Az Ok-Okozat Kerekében keringve Anami az elengedés és az elfogadás művészetét tanulja Földi inkarnációiban, és fő feladata, hogy a különböző korokban képes legyen a női minőség tudatos megélésére, valamint a férfi minőség megértésére.
A Nő, mint energia, érzelem, mindenek felett álló hit, és a hetedik érzék vezette tudatosság nyilvánul meg Általa.

Aki elindítja a Karma Kerekét

A Lélekcsalád tagja, Atlantiszban tudós, aki a papok és papnők hierarchikus rendszerének fenntartása miatt elárulja a Főpapot, és ezzel az árulással beindítja az Idő végtelenségében keringő Karma spirálját.
Az árulás egy másik életben testvérgyilkosságot szül, majd birodalmak pusztulásához vezet.
Gahar Élet és Halál mezsgyéjén, a létközben tetteit visszanézve úgy dönt, hogy Anami és Tanaris segítőjévé válik a tapasztalások Útján, ezzel szűntetve meg a vég nélküli örvénylést.
A japán szamurájok korában tanító lesz, aki Anaminak mutat utat, majd Peruban, az Inka Birodalom letűnése előtti utolsó időszakba látó sámánként születik le, ahol célja az ezer éves obelszik titkának megfejtése lesz.

Az elveszett perzsa hercegnő

Perzsia Nagy Sándor halála után darabjaira esik. Már csak néhány kiskirályság őrzi az egykori birodalom emlékét, közülük egy Taxília, az évszázados békés állapotot megtartó városállam, aminek ragyogó fényét ősi átok árnyékolja be. Egy boszorkány szerelemből és bosszúból szőtt sötét mágiája, ami rejtélyes módon írja bele magát Nasserine-nek, a perzsa hercegnőnek a sorsába. Látomások sora vetíti elő jövőjét, ami fényűzésből pusztulásba, elveszettségből megérkezésbe vezeti Perzsiától Indiáig, egy hindu ashramon keresztül pedig a győlöletből a szerelemben való kiteljesedésig.

A sötét jógi

Az Ókori India tartományi és vallási széttagoltságában Mandihar, a hindu jógi, aki a főváros dzsainista tisztogatásai elől menekül északra, aljas tervet sző a maharadzsa palotájában. Bár a jógik szent köntösét viseli, tekintete a sötét erőket tükrözi vissza, személyéről pedig senki nem tudja eldönteni, hogy kicsoda is valójában. Ő az, aki céljainak mindent alárendel, és nem retten vissza a fekete mágia eszközeitől sem.

Vélemények

TI ÍRTÁTOK az Ikerlángok-sorozatról

32000 Ft.

14490 Ft.

A szerző és a kiadó

Az írás már gyermekkorom óta fontos része volt az életemnek. Mindennapjaimat az álom és valóság határán fogant történetek sokaságában éltem. Úgy is mondhatnánk, hogy valamilyen különleges hetedik érzék segítségével mindig is tudtam, hogy a világunk sokkal több, mint amennyit látunk belőle. Éppen ezért vonzott annyira a minket körülvevő valóság szélesebb spektrumú megismerése.

Később, a kamaszkori útkeresés során a spiritualitásban találtam válaszokat a szívem mélyén megjelenő képek és karakterek eredetére.
Tanulmányaimat humán szakon folytattam, és őszinte hálával gondolok az irodalom tanárnőmre, aki felébresztette bennem az írás iránti szerelmet. Ő mutatta meg, hogy valójában mit jelent a sorokon túl lélektől lélekig szólni.

Egy tizenöt éven át tartó tanulási folyamatot követően – melyben anyává váltam, megéltem házasságot, majd válást és újra házasodást is -, 2014-ben értem révbe, abban a rengeteg kérdést és akadályt legyőző szerelemben, mely az addig látott történeteimnek végül értelmet adott.
2015-ben jelent meg az első könyvem, a Csillag-Szemek című spirituális meseregény, mely elindította írónői pályafutásom.
Azóta cikkeimet és írásaimat már több százezer Olvasó követi figyelemmel, a HarmoNet oldalának szakértői között, valamint saját weboldalaimon is.

2016-ban éppen ezért a férjemmel úgy döntöttünk, hogy valóra váltjuk a legnagyobb álmunkat, hogy a bennünk rejlő történetek sokasága formát ölthessen, majd eljuthasson minél többekhez.
Az Elképzelt Életek Kiadó az a látomás volt, amely egyértelműen kirajzolta az utunkat.

A szerelmet, mint energiát többféleképpen éljük meg házasságunkban és három gyermekünket nevelve, valamint alkotói munkásságunk során.
Tökéletes harmóniában tudunk együtt dolgozni, hiszen írónőként hatalmas segítség számomra, hogy Tamás a munkámat megtámasztja a marketing,- logisztikai,- terjesztési,- és kreatív eszközökkel, hogy könyveim a közös kiadónk által kézzelfogható valóságukban megszülethessenek.

Könyveimben valós önismereti utazásként írom le a spirituális misztikumot, az egyéni útkeresés lépcsőfokait, és azokat a sorskérdéseket, melyekkel a ma emberének a mindennapok forgatagában szembe kell néznie.
Regényeim főhősei és szereplői a lelkem egy-egy darabjai, akiknek a szemén keresztül az Olvasóim önmagukra ismerhetnek, és akiknek a sorsával azonosulhatnak.
Az Ő történetük és karakterfejlődésük fogja majd láthatatlanul az Olvasó kezét azon az Úton haladva, melyen keresztül a könyvek sorain átszűrődő válaszokat kaphat saját belső kérdéseire, vagy ráismerhet aktuális élethelyzetének üzeneteire.
Mindannyiunk életében vannak rendeltetésszerű találkozások, sorsfordító pillanatok, érthetetlennek látszó történések, véletlennek tűnő egybeesések, valamint mindannyiunknak szembe kell néznünk olykor a fájdalommal, a magánnyal, az elvesztés reménytelenségével.
Ezeknek az életutaknak a sokaságát – melyek hol valós, hol elképzelt életek -, jelenítem meg írásaimban, soha el nem felejtve, hogy mindennek a történés-sorozatnak a feloldása és végső igazsága a szerelem misztériumában és halhatatlanságában rejlik.

Annak a szerelemnek, amely a saját sorsutam alapja is, és amelynek több korban és több kultúrában más-más minőségét ábrázolom a könyveimben.
Ez az az őserő, ami mindent áthat, és amit a különböző korok, kultúrák és vallások eltérő névvel illetnek, mégis ugyanannak az egységnek a lényegét értik alatta.

Tamással ráismertünk a Yotengrit ősi magyar szerelemvallása és a Taoizmus közötti párhuzamra, arra, hogy a Yin és a Yang ereje hogyan hatja át a környezetünket, és hogyan áramoltatható ez az egymást kiegészítő és egymásban megnyilvánuló energia a nő és a férfi kapcsolatában.
Ezt láthatjuk megnyilvánulni az Ószövetségben Ádám és Éva, a hinduknál Síva és Párvati, az Óegyiptomi Birodalomban Ízisz és Ozirisz, az iszlámban Mohamed és Hatidzse, a rómaiaknál Jupiter és Juno, a suméroknál Innana és Tammuz gyönyörű szerelmében, melyet a ma nyugati embere Ikerláng Szerelemnek nevezett el, és melyet a kvantumfizika tudománya az ikerfotonok teret és időt átívelő, soha meg nem szakadó összeköttetésével bizonyított be.

Az Ikerlángok „Minden életemben Téged szerettelek” című regényem megmutatja e kapcsolódás korokon és kultúrákon átívelő teljességét, ugyanakkor számos más bennem rejlő történet és jövőbeli könyv elindítója is volt, melyekben összeér szerelem, megpróbáltatás, sors, szinkronicitás, útkeresés és lélekfejlődés.
Őszintén hálás vagyok a férjemnek az inspirációért, a folyamatos támogatásért, és a könyvben megjelenő reinkarnációs történeti szálak összefűzésében való segítségért.
Ez a könyvem számomra is hatalmas meglepetés volt az írásban való kiteljesedés megtalálásának útján. Mára már több ezren olvassák Magyarországon és külföldön is, és ez igazi ajándék a számomra.
A pozitív visszajelzések pedig arra sarkalltak, hogy folytassam az írást, így Olvasóim már kezükbe vehetik az Ikerlángok-sorozat második és harmadik kötetét is, melyek az ókori indiai beavatóregények formájában  ugyanannak a Lélekpárnak más-más idősíkon és kultúrában való leszületését és küldetését mutatják be. Természetesen a történet itt nem ér véget, hisz a párhuzamos dimenziók és egymás mellett futó életvonalak újabb és újabb sorsláncolatokat indítanak el az Ikerlángok útján. Ezek a sorsláncok adják a következő, részben elképzelt, részben valós életeket feldolgozó könyveim alapjait.

Az írás a spirituális szépség és művészet kifejezője számomra, melynek segítségével Olvasóimat is szeretném beavatni abba a világba, ahol a láthatatlan láthatóvá, az álom pedig valósággá válik.

Szeretettel,
Fehér-Pál Rita

32000 Ft.

14490 Ft.